Sneekweek 2019 - 2 t/m 11 augustus - 84e editie

Loodstender Meander Boot van het Jaar 2015

Tijdens de officiële opening van de Sneekweek op vrijdagavond 31 juli, benoemt Sneek Promotion de ‘Meander V’ van stichting Vaarwens tot Boot van het Jaar 2015.

Tijdens de officiële opening van de Sneekweek op vrijdagavond 31 juli, benoemt Sneek Promotion de ‘Meander V’ van stichting Vaarwens tot Boot van het Jaar 2015.

Sinds 2007 vaart de ex-loodstender ‘Meander V’ over de Nederlandse wateren met patiënten die in hun laatste levensfase verkeren. De inmiddels honderden vaardagen en de waardevolle betekenis van deze dag voor de terminale patiënten en hun naasten, mede dat deze vaardagen in het vaargebied van Zuidwest Friesland plaatsvinden, is voor het bestuur van Sneek Promotion de reden geweest tot deze eervolle benoeming. De ‘Meander V’ en haar vrijwillige bemanning worden hiermee tijdens de opening van de 80e Sneekweek in het zonnetje gezet en onderstreept het belang van de Stichting Vaarwensen.

Nadat Evert Stel en Inge de Graaf in 2003 de Meander hadden omgebouwd tot een varend woonschip, is in 2007 het idee ontstaan om dagtochten te gaan maken met patiënten die een zeer slechte levensverwachting hebben. Al snel bleek de behoefte zeer groot te zijn, en de aanvragen voor een vaarwens kwamen veelvuldig binnen. De aanmeldingen werden steeds frequenter en het aantal vaardagen liep op tot gemiddeld drie vaardagen per week. Om aan deze aanvragen te kunnen voldoen, en de kosten van de vaardagen te dekken, is de stichting vaarwens opgericht.

D
e stichting Vaarwens zamelt sponsorgeld in om de kosten van de vaardagen volledig gratis te kunnen blijven aanbieden. De stichting heeft de ANBI status gekregen, hetgeen impliceert dat alle donaties voor 100% ten goede aan de doelstelling komen. Eventuele donaties: bankrekening NL17 INGB 0005 6591 79 tnv Stichting Vaarwensen in Roden.


Meander boot van het jaar 2015 Sneekweek

Evert Stel & Inge de Graaf

Nieuws