Sneekweek 2018 - 3 t/m 12 augustus - 83e editie

2018 - 8e Sneekweekproms in de St. Martinuskerk aan de Singel

Op zondag 5 augustus in de Sneekweek zal het zomerkoor...

Sneekweekproms Zomerkoor in de St.Martinuskerk

Voor de 8 e keer zingt het Zomerkoor o.l.v. Jan Brens in de Sneekweek en wel op zondag 5 aug.
2018 om 20.00 uur in de prachtige St.Martinuskerk (a.d.Singel).

Met vaste begeleider op piano Oeds Wijnsma en twee solisten gaat een 45-tal leden van het
gelegenheidskoor een fris programma brengen.
Sopraan Monique Topeeters is een graag gehoorde gast bij het Zomerkoor. Het is alweer 2 jaar
geleden, dat zij meedeed als solist. In de fraaie akoestiek van de kerk zal haar stem nog meer tot
glans komen! Zij kreeg haar opleiding in haar geboorteprovincie Limburg en woont sinds 2011 in
Workum. Zij treedt geregeld op in Súdwest-Fryslân en Zuid-Nederland.

Een nieuwe uitdaging voor haar wordt het dirigentschap. Monique zal koordirectie studeren in Schagen bij Karel Kok. Theo van de Logt is lid van het Fries Mannen Ensemble en daarbij ook menigmaal solist.
Afzonderlijk, in duet met Monique en koor zal de bariton bekende songs uitvoeren.
Oeds Wijnsma begeleidt ook Jan Brens bij saxofoonsoli. Hij is al een tiental jaren pianist van o.a.
het Súdwestkoor uit Sneek , het Stellingwerfkoor uit Wolvega en soms het Fries Mannen
Ensemble.

De leden van het Zomerkoor komen voor tweederde deel uit genoemde verenigingen
en een 15-tal zomerzangers komen uit diverse andere koren van Zuid-Friesland.
Er is dit jaar behoorlijk gewerkt aan nieuwe songs voor het programma. Een 10-tal easy-listening
liederen zijn op de woensdagrepetities in juni/juli grondig doorgenomen. Naast de traditionals
“Summertime”, “I am sailing” enz. is er ook ruimte voor samenzang.
Entreekaartjes à 10 euro zijn verkrijgbaar bij PRIMERA -Singel 10 of aan de kerk op de concertavond.

Nieuws