Sneekweek 2019 - 2 t/m 11 augustus - 84e editie

Voor iedereen moet de binnenstad gezellig, leefbaar en veilig blijven. Daarom gelden in de horeca huis- en gedragsregels. Deze regels zijn opgesteld in overleg tussen: Horeca-ondernemers, politie en gemeente.


Alcoholverbod openbare weg & glas en blik niet toegestaan

Op de openbare weg in Sneek is het verboden alcoholhoudende drank te nuttigen en aangebroken flessen, blikjes, etc (met alcoholhoudende drank) bij je te hebben. Dit is wel toegestaan op terrassen die een vergunning hiervoor hebben.

Toegangscontrole

Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd. Ook mag men van u vragen dat u een detectiepoortje passeert. Beslissingen van een portier zijn bindend.

Kleding

Sommige horecabedrijven stellen eisen aan uw kleding. Voldoet u niet aan die eisen, dan kunnen zij u de toegang ontzeggen.

Camera's

Als u een horecabedrijf bezoekt waar videocamera' hangen, stemt u ermee in dat opnamen worden gemaakt. Na ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnamen aan derden worden getoond.

Ongewenste intimiteiten, racisme, discriminatie

U mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, aan racisme en aan discriminatie.

Verdovende en hallucinaties opwekkende middelen

U mag geen hard- of softdrugs zoals pillen gebruiken. U mag ze zelfs niet op zak hebben. Horecamedewerkers mogen u vragen mee te werken aan fouillering. Weigert u zich te laten fouilleren of wordt u betrapt op bezit of gebruik, dan volgt verwijdering.

Wapens

U mag geen wapens op zak hebben. Ook een groot zakmes wordt als wapen gezien. Wordt u gesnapt, dan waarschuwen we de politie.

Agressie

Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden.

Hinderlijk en aanstootgevend gedrag

Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, krijgt een waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering plus twee maanden ontzegging van de toegang.

Consumpties

U bent verplicht een consumptie te bestellen. U mag die consumptie alleen binnen het bedrijf gebruiken, U mag geen consumpties of consumptieverpakkingen van buiten mee naar binnen nemen mits het in plastic glas zit.

Toiletgebruik

Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere reden is dus niet toegestaan.

Horeca-eigendommen

U mag eigendommen van de horecaonderneming niet mee naar buiten nemen. Dat geldt ook voor flessen of lege blikjes. Wie beschadigingen veroorzaakt, draait op voor reparatie of vernieuwing.

Eigendommen van bezoekers

Wie kleding of andere eigendommen kwijt raakt, kan daarvoor niet de horecaonderneming aansprakelijk stellen.

Verloren en gevonden voorwerpen

Als u in een horecagelegenheid een voorwerp vindt dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, dan dient u dat bij de ondernemer in te leveren. Gevonden voorwerpen worden na uiterlijk twee weken bij de politie gedeponeerd. Wie een gevonden voorwerp ophaalt, moet zich kunnen legitimeren.

Klachten

Heeft u klachten, van welke aard ook? Meld ze onmiddellijk aan een medewerker van het horecabedrijf. Klagen na afloop heeft geen zin.

Overtreding van de huis- en gedragsregels

Als u de huis- en gedragsregels overtreedt, mag u door de horecaondernemer meteen worden verwijderd. Constatering van strafbare feiten wordt te allen tijde bij de politie gemeld.